Dorpenbeleid

 

 

Een dorpenbeleid verhoogt de leefbaarheid en de duurzaamheid van het dorp door in te spelen op de samenhang tussen de bewoners, de voorzieningen, de bewoning en het buitengebied.

 

Dit beleid zoekt antwoorden op verschillende vragen van deze tijd door de troef van de ‘nabijheid’ uit te spelen.
 

In een dorp is alles met elkaar verbonden: wonen, ontmoetingsruimte, verplaatsen, handel, werken, publieke ruimte, landschap… Een dorpenbeleid is integraal. Dat betekent dat het rekening houdt met de verschillende sectoren en doelgroepen. En omdat geen enkel dorp hetzelfde is, is dit beleid ook gebiedsgericht.
 

Initiatieven van onder uit (participatie) en regels van boven af (facilitering) hebben een plaats in het dorpenbeleid.

 

Het stedenbeleid verschilt wezenlijk niet van een dorpenbeleid want de ruimtelijke (gebouwen) en sociaal-economische (bewoners, voorzieningen) delen zijn met elkaar verbonden. Het verschil zit in de schaal, de situatie waarin ze zich bevinden en de bestemde financiering. Wat een buurt of wijk is in een stad, is een dorp of buurt op het platteland.

 

De redactie deelt met veel plezier haar laatste vondsten met jullie.
Hieronder ontdek je boeken, quotes, weetjes … over het thema :

 
Algemeen
Definities, bepalingen ...

Gevonden bepalingen over dorpen en dies meer

Algemeen
Zeven tips voor een warme buurt of dorp

Urban designer geeft tips om de buurt 'verbindender' te maken.

Algemeen
Dorpenbeleid drijft boven na fusie

Na een fusie wordt het dorpenbeleid voor een gemeente belangrijk

Algemeen
Inspiratieboek dorpenbeleid

Voor wie praktijkvoorbeelden, essays en interviews wil lezen over dorpenbeleid

Algemeen
Mechelen krijgt prijs voor dorpenbeleid

Goe Bezig prijs 2019 voor Mechels dorpenbeleid

Algemeen
De omweg
‘Vaut le détour’ is de vaste uitdrukking in de Michelin reisgidsen voor plaatsen die toch een bezoek waard zijn.
Algemeen
Vlaams-Brabant heeft beleid voor steden en dorpen

Kernnota van de provincie wil netwerk van levendige kernen

Algemeen
“Een dorp is ….” volgens Aristoteles

In de 4de eeuw V.Chr. schreef een filosoof over geluk, politiek en de stadstaat

Algemeen
Inspiratiegids veerkrachtige dorpen

De provincie Antwerpen bundelt strategieën voor dorpen

Algemeen
Opiniemaker pleit voor nabijheid

Volgens een VAB opiniestuk is de ligging van de woonplaats essentieel bij een leven zonder auto

Algemeen
Dorpskracht of de 3-D-formule

VLM en minister lanceren tweede editie van de wedstrijd dorpskracht

Algemeen
La mémoire du village

Dorpsfiguren zijn vaak bron van kennis.

Algemeen
De Woondroom

 

Algemeen
Kerkhoven in dorpen worden te klein

In de regio rond Tienen hebben veel dorpen nog een eigen begraafplaats, maar voor de landelijke gemeentebesturen word

Algemeen
Gevonden. Dorp om kind op te voeden

Afrikaans gezegde in de praktijk

Algemeen
Vlaams Bouwmeester kondigde trendbreuk aan

Kleinere woonplaatsen verliezen bevolking

Algemeen
Diversiteit verhoogt levendigheid van dorpen

Kleinere kernen profiteren ook van de principes geformuleerd door Jane Jacobs

Algemeen
Vier strategieën voor kernversterking

Ruimte Vlaanderen publiceert ontwerpend onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen

Algemeen
Zomerfilm 'Visages villages' toont Franse dorpen

Een documentaire over Franse dorpen scoort goed op het festival in Cannes.

Algemeen
Dorpen in Nederland

Dorpenencyclopedie ANWB (1985) blijft bron inspiratie.

Algemeen
Sterke kernen, het begin van een nieuwe identiteit, 24 maart, Brugge

Tijdens de eerste WinVormsessie 2017 bekijkt men enkele strategieën om dorpskernen in landelijke regio's te versterke

Algemeen
Typologie van dorpen, anno 1963

Op kaart de spreiding van de landelijke bewoning en de dorpsvorm

Algemeen
Dialoogdag leefbare dorpen, 11 mei 2017, Hasselt

 

Algemeen
Quote

Georges Allaert in De Morgen.

Algemeen
Dorp, Stad, Land

Redactielid Karl leest voor ons Hoekstra’s etymologische landschapsgeschiedenis.

Algemeen
Ruimtelijke kwaliteit: compensatie voor dichtheid

Publicatie met wetten over verdichting in steden en dorpen

Algemeen
Publicatie

In 2012 maakte Johan Termote een cultuurhistorische dorpenatlas van de Westhoekdorpen.

Algemeen
Een leefbaarheidscatalogus voor dorpen

Provincie West-Vlaanderen bundelde goede voorbeelden.

Algemeen
Dorpskernen leefbaarder en aantrekkelijker?

 

Algemeen
Receptenboek over klimaatvriendelijke stads- en dorpskernen

Algemeen
Dorpsnetwerken anno 1980

Algemeen
108 gemeenten werken mee aan kernversterkend beleid

 

Algemeen
Expert aan het woord : Mark Suykens
 
 
Algemeen
Netwerk Duurzame Dorpen

 

 

Algemeen
Pleidooi voor een woondorpennetwerk

 

Algemeen
Expert aan het woord : Filip Canfyn
 
 
Algemeen
Herbeleef de Plattelandsacademie 'Over het nut van een dorpenbeleid'
 
 
 
Algemeen
Dorpskernversterking in Tielt-Berg

Algemeen
Een doe-lijstje toepasselijk op dorpen

 

 

 

 

Een doe-lijstje toepasselijk op dorpen:

Algemeen
Gemeente't