Zeven tips voor een warme buurt of dorp

Geschreven op 31 juli 2019

 

Studies tonen aan dat geluk en gezondheid komt met genoeg beweging, contact met de natuur en als we elkaar meer steunen en zorg dragen voor onze omgeving. Wat daarbij helpt, zijn eenvoudige ingrepen in de publieke ruimte waardoor verbinding met de buurt(bewoners) kansrijker is.

 

Laura Alvarez, ‘urban designer’ schreef hierover
‘seven simple ways to create healthy happy neighbourhoods’
in de geest van Jane Jacobs en Jan Gehl:  

 

Maak het menselijk… zodat verhoudingen en de schaal kloppen;  

 

Vereenvoudig verplaatsingen … mensen moeten veilig kunnen wandelen, fietsen, of zelfs skaten, naar eender welke bestemming in de buurt via de kortste route;

 

Houd rekening met de seizoenen … zodat bv. veranderingen in de natuur ‘beleefbaar’ zijn;  

 

Zet in op lokale voeding… hou rekening met alle partijen die instaan voor voedsel in een gebied. Elke bewoner moet de kans krijgen om met de handen in de aarde te wroeten;

 

Creëer meer openbare ruimte … bewoners krijgen zodoende de kans om met hun buren te praten, en voor elkaar te zorgen waardoor het gemeenschapsgevoel versterkt.

 

Laat plekken zichzelf uitleggen… plaatsen moeten een naam krijgen in overeenstemming met hun karakter bv. Kersenlaan met kerselaars, zodat iedereen er zich mee kan identificeren;

 

Laat mensen thuiskomen… mensen die zich ergens thuis voelen, zijn sneller geneigd een positieve houding aan te nemen tegenover hun omgeving en hun buren.

 

Bron: De Standaard, 17 juli 2019 (p. 12 – 13); gebaseerd op een web-artikel van 31 oktober 2016.

 

Eigen foto: pleintje Maasmechelen