Homepage Dorpenbeleid

 

Een dorp is een samenballing van mensen, gebouwen en voorzieningen omringd door een open landschap. 
 

Dorpenbeleid.be verzamelt en verspreidt verhalen en methoden om de leefbaarheid en duurzaamheid van dorpen te verhogen. Sinds 1 januari 2020 is de site gearchiveerd. Vanaf dan komen berichten op Landelijkegilden/dorpenbeleid 

 

Op de agenda:

12 november 2020, Lummen, Dorpendebat 2020, Plattelandsacademie Landelijke Gilden

19 november 2020, studiedag dorpsdynamiek, Oost-Vlaanderen

 

 

Bouwen en wonen
Publieke ruimte
Omgeving
Voorzieningen
Werken en ondernemen
Financiering
Burgerinitiatieven
Mobiliteit