Praktijken

Financiering
Het dorp Kerniel in 2030

Een Leader project in Limburg construeert een beleid voor dorpen

Financiering
Dorp zonder geld

Wat als cash geen vanzelfsprekendheid meer is?

Financiering
Bezoekers aan Van Gogh brengen leven in Frans dorp

Beter onthaal sinds 1990 rendeert. Gemeente mist wel inkomsten

Financiering
Coopburo ondersteunt dorpscoöperaties

Financiering
Wat multinational mag, kan dorpswinkel ook!

 

Financiering
Dorpenbeleid wordt in 2016 structureel

Financiering
LEADER en het dorpenbeleid

Financiering
Collectief en betaalbaar wonen door een Community Land Trust

 

Financiering
Energiecoöperatie in Nieuwkapelle

 

Financiering
Goed nieuws voor alle plattelandsactoren