Goed nieuws voor alle plattelandsactoren

Geschreven op 04 mei 2015

 

Leader wil plattelandsactoren helpen om het potentieel van hun plaatselijke regio op langere termijn te ontwikkelen. Een zogenaamde Plaatselijke Groep werkt daarvoor een lokale ontwikkelingsstrategie uit en voert die uit.

 

Leader maakt opnieuw deel uit van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII). Het wordt gezamenlijk gefinancierd door de provincies, Vlaanderen en de EU.

 

 In juni 2014 werden in de verschillende provincies oproepen gelanceerd om ontwikkelingsstrategieën in te dienen voor de periode 2014-2020.

 

De Vlaamse Regering keurt nu op 22 mei 2015 een selectie van twaalf ontwikkelingsstrategieën goed, nl.  Westhoek, Midden-West-Vlaanderen, Meetjesland, Vlaamse Ardennen, Waasland, Pajottenland, Hageland, MarkAante Kempen, Kempen Oost, Kempen Zuid, Haspengouw en Kempen-Maasland.

 

Houd de projectoproepen in de gaten op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk.