Dorpenbeleid wordt in 2016 structureel

Geschreven op 20 oktober 2015

“Een dorpenbeleid moet maatwerk bieden bij het inspelen op specifieke, lokale noden” zegt de beleidsbrief van Vlaams minister Joke Schauvliege. Participatie kan daartoe bijdragen.

 

Vandaar gaat er steun naar de Oost-Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen vzw en de Koning Boudewijnstichting (Buurten op den Buiten).

 

Om het dorpenbeleid structureel uit te bouwen komen er in 2016 dialoogdagen met stakeholders.

 

Bron: Beleidsbrief Landbouw en Visserij 2015 – 2016

 

Foto: Halte 'dorp', De Lijn, Bossuit