Coopburo ondersteunt dorpscoöperaties

Geschreven op 22 februari 2016

Na de verkoop van de oude parochiezaal, kwamen de verenigingen uit Hooglede samen in een gebouw van CM Roeselare. Dat liep prima tot CM besliste haar diensten te centraliseren. Het gemeentebestuur had niet direct middelen beschikbaar om het gebouw te kopen.

 

In een gesprek met burgemeester Rita Demaré groeide het idee om een coöperatie op te richten.  Met de hulp van Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, verenigden de verenigingen zich met een aantal dorpsbewoners in de coöperatie CentruM. Ze kochten het gebouw, dat ze nu ook zelf uitbaten.

 

Door te kiezen voor een coöperatie voelen de leden-aandeelhouders zich sterk betrokken en kan men goede lokalen verhuren aan een faire prijs!

 

Lees meer over de coöperatie in het ledenblad van Landelijke Gilden

BRON : Buiten, januari 2016 - jaargang 44 - nummer 1