Praktijken

Voorzieningen
Dorpen hebben brood nodig

Bakkerijen hebben het moeilijk in dorpen

Voorzieningen
Onderzoek buurtzorg in Sint-Amands

Onderzoek naar het aanbod ‘welzijn’, ‘wonen’ en ‘zorg’ per dorpskern toont lacunes

Voorzieningen
Nadenken over de kerk in het dorp

Inwoners op zoek naar nieuwe functies in de kerk

Voorzieningen
Housingcafé in Hageland voor erkende vluchtelingen

Voormalig postgebouw in Zichem uitgerust als sociale ontmoetingsplaats

Voorzieningen
Dorpsdokters tekort

Vooral op het vergrijzende platteland is dit uitdaging.

Voorzieningen
Oude pastorij functioneert als vergaderplaats

Gemeente heeft erfpacht met garantie voor verenigingen

Voorzieningen
Buurtsalon in Roesbrugge

Lokale overheid hervormt uitleenpost tot ontmoetingsplek

Voorzieningen
Grote Heide: dorpshuis in de maak

Een leegstaand café wordt dorpshuis waar iedereen welkom is

Voorzieningen
Provincie ondersteunt detailhandel in (kleinere) kernen

Vlaams-Brabant wil toegankelijk aanbod van voorzieningen

Voorzieningen
EU wil gratis wifi in publiek domein

Achterstelling in dorpen wordt bestreden met gratis breedband

Voorzieningen
Pakketautomaat in Limburgse dorpen

De Nederlandse post experimenteert met logistiek

Voorzieningen
Pastorie wordt werk- en ontmoetingsplek

Landschapshuis in Oosthoven verhoogt levendigheid

Voorzieningen
Handleiding over woonprojecten voor ouderen

Stadsregio Turnhout benadrukt ‘welzijn’ in de woonomgeving

Voorzieningen
De dorpshub, minder nood aan verplaatsen en een betere bereikbaarheid?

 

Voorzieningen
Buurtgerichte zorg

 

Voorzieningen
Senioren in het dorp onder de toren

Sinds 2014 wonen er 14 licht-zorgbehoevende senioren in de dorpskern van Adegem.

Voorzieningen
Géén ‘rusthuisbedden’ maar thuishulp in stads- en dorpskernen

 

Voorzieningen
Zorgenkind verandert in zorgdorp

 

Voorzieningen
Spaanse kerk wordt kunstig skatepark
 
 
Voorzieningen
Asielcentrum brengt leven in Frans dorp

Vluchtelingen. Migranten? Stedelingen? Dorpelingen?

 

Voorzieningen
Publicatie: Draaiboek Zorgnetwerken

 

Voorzieningen
Herbestemming van parochiekerken

 

Voorzieningen
Publicatie: Dorpsrestaurants

'Dorpsrestaurants op het menu'

Voorzieningen
Duitse kijk op de leefbaarheid van het dorp
Voorzieningen
Expert aan het woord : Pascal De Decker
 
 
Voorzieningen
Samen ouder worden?

 

Voorzieningen
Dadizele, een warm dorp