Buurtgerichte zorg

Geschreven op 21 september 2016

 

De vergrijzing en de verandering in de zorgvragen zijn belangrijke aandachtspunten voor het beleid.. Vooral de organisatie van de zorgverstrekking krijgt veel aandacht. Het Woonzorgdecreet (2009) introduceerde bijvoorbeeld ‘woonzorgnetwerken’ en ‘integratie met de buurt’.

 

De Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse minister van Welzijn lanceerden in 2012 al een oproep aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Vijf pilootprojecten worden vanaf 2014 gerealiseerd (Sint-Truiden, Dilbeek, Kortrijk, Wuustwezel, Geel).

 

De Vlaamse Ouderenraad adviseerde in 2015 de Vlaamse overheid om initiatieven rond woonzorgzones, alternatieve woonvormen en Ageing well in place te steunen d.w.z. structureel te verankeren bv. woningaanpassingen, en schaaluitbreiding mogelijk te maken. De raad verwijst naar het onderzoek van de VUB en de Hogeschool Gent over ouderen en wonen (2012) gebaseerd op ‘The Belgian Ageing Studies’. Hieruit bleek overduidelijk dat er nood is aan nieuwe huisvestingsstrategieën door de combinatie ‘tekort aan intramurale zorg’ en ‘we worden het liefst in eigen huis ouder’ (ageing in place).

 

De Vereniging van Vlaamse Dienstencentra en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel formuleerde in 2016 onder leiding van professor Dominique Verté (VUB) het model van buurtgerichte zorg als oplossing voor de bestaande spanningen.

 

Dit organisatiemodel vertrekt vanuit een lokaal netwerk dat door neutrale buurtzorgregisseurs wordt gestuurd. Ouderen en zorgbehoevenden kunnen in een zorgzame buurt comfortabel in hun huis of vertrouwde omgeving blijven wonen (ageing well in place). In de buurt leven jong en oud samen, bewoners kennen en helpen elkaar, zorgbehoevende personen en mantelzorgers krijgen ondersteuning.

 

Op 8 november had de Plattelandsacademie een studiedag over deze buurtgerichte zorg m.m.v. de Elke Verlinden (VVSG , thuiszorg), Dominique Verté (ageing studies, VUB), Tom Lagast (pilootproject zorg), Marleen Vanhees (Landelijke Thuiszorg vzw), wijkteam coördinator (Nederland). Het verslag lees je hier.