De dorpshub, minder nood aan verplaatsen en een betere bereikbaarheid?

Geschreven op 21 september 2016

 

Het Westhoekoverleg, Fietsberaad, VVSG en Design Vlaanderen zochten uit hoe de inwoners van de Westhoek zich kunnen verplaatsen binnen een aanvaardbare tijdspanne.

 

Eén van de oplossingen is het creëren van een dorpshub. Vanuit dit met de fiets of te voet bereikbare dorpspunt kunnen bewoners zich samen verplaatsen of het openbaar vervoer nemen.

 

De dorpshub kan ook de fysieke plek zijn waar je bijv. basisaankopen doet, je pakjes ophaalt, klusjes en herstellingen laat uitvoeren … Het idee is dus een veilige ontmoetingsplaats, waar afhankelijk van de behoeften in het dorp, vraag en aanbod gecentraliseerd worden.

 

In het kader van Leader Westhoek loopt nu de eerste fase van een project rond een dorpshub in Beveren aan de Ijzer. De Lovie, een verzorgingsinstelling voor jongeren met een handicap, onderzoekt via een intensieve buurtverkenning en bevragingsronden welke diensten hun bewoners kunnen leveren in het project dorpspunt Carpe.

 

Bron : Verslag service design traject Landelijke Mobilteit (door Yellow Window)
Foto : ikgeraakerniet.be