Herbestemming van parochiekerken

Geschreven op 23 oktober 2015

 

De meeste dorpen in Vlaanderen (ongeveer 1 200?) hebben nog een kerkgebouw waar frequent of sporadisch erediensten doorgaan.

 

Vlaanderen telt nu 1 901 parochies, 1 786 kerkfabrieken dragen zorg voor een kerk en 1 020 kerken zijn beschermd als erfgoed. Het kerkgebruik vermindert echter waardoor de Vlaamse overheid een plan voor de toekomst vroeg. In 2012 vaardigden de Vlaamse bisschoppen richtlijnen uit voor het gebruik van parochiekerken. Daarin is sprake van valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming.

 

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden verzamelen een bonte waaier aan praktijken.

 

Foto: Bossuit, herbestemming als kunstkerk en ontmoetingsplaats

 

Bron: ‘De toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen’, studievoormiddag 20/10/2015, Team Vlaamse Bouwmeester en Kenniscentrum Vlaamse Steden