Grote Heide: dorpshuis in de maak

Geschreven op 18 december 2017

 

“Als het licht brandt, mag iedereen binnen komen”.

 

Deze uitspraak typeert het initiatief van enkele inwoners om een dorpshuis op te richten in Grote Heide (LIM), een dorp van 3.000 inwoners op enkele km van de grens met Nederland. Zij begonnen, na een oproep van de gemeente Neerpelt, in 2015 met de renovatie van een leegstaand café.

 

“Vóór de Grote Heide, door de Grote Heide” werd het motief. Vele handen maakten het werk lichter. Sponsors en inwoners steunden het initiatief ook geldelijk. De inrichting van de gelagzaal weerspiegelt al die inzet.

 

Het Dorpshuis ’t Kruispunt verkreeg steun van de Leadergroep Kempen & Maasland.  

 

Eigen foto: het dorpshuis in een winters jasje.

 

Recent werd het hele gebouw gekocht door de vzw ’t Kruispunt. De initiatiefnemers bezinnen zich nu over het gebruik van de andere ruimtes. Ideeën genoeg. Het benodigde budget is de struikelblok. Hopelijk wil de gemeente ook een deel gebruiken om een dienstverlening te huisvesten.

 

Bron: berichtgeving naar aanleiding van de wedstrijd ‘dorpskracht’.