Onderzoek buurtzorg in Sint-Amands

Geschreven op 15 mei 2018

 

De provincie Antwerpen liet Probis consulting rapporteren over het zorgaanbod in de gemeente Sint-Amands (16 km², 8.300 inwoners, drie dorpskernen).

 

Het rapport geeft op basis van het buurtzorgmodel een overzicht van de sterktes en zwaktes. Verschillende lijstjes van voorzieningen of indicatoren bv. de rollatortoegankelijkheid geven het onderscheid tussen de dorpskernen.

 

Mobiliteit (p. 88) is blijkbaar een cruciale factor voor het welbevinden van de zorgbehoevenden binnen een dorpskern. Hierin ligt dan ook een duidelijke opdracht voor het lokale bestuur.

 

Zo is een mobiel dienstencentrum zeker een optie cfr. de buurtkar (Bornem).

 

 

Daarnaast ziet het rapport ook een rol weggelegd voor het lokaal bestuur in:

  • Auto-arme verbindingen maken tussen de kernen;

  • Woningadvies voorzien voor individuele woningen;

  • Zorgvriendelijke woningen voorzien in de dorpskernen;

  • De leemten detecteren in het bestaand zorgaanbod (eventueel zelf aanvullen);

  • Ontmoetingen faciliteren op dorpskernniveau;

  • Ondersteuning bieden aan buurtvrijwilligers;

  • Aandacht besteden aan mensen die niet (kunnen) deelnemen aan activiteiten

  • Dorpskernoverleg organiseren met professionele partners en/of bewoners.

 

Bron: Het Laatste Nieuws 23 april 2018 en Provincie Antwerpen (+ rapport)

 

Foto: cover rapport