Pleidooi voor een woondorpennetwerk

Geschreven op 07 augustus 2015

 

Het Vlaamse platteland verandert. De landbouw speelt geen centrale rol meer, voorzieningen verdwijnen, steeds meer inwoners werken en consumeren buiten het dorp. Het platteland is in de eerste plaats een aangename woonomgeving, maar het verlies aan voorzieningen en werk ondermijnt er soms de leefbaarheid.

 

Maarten Loopmans, sociaal geograaf aan de KU Leuven, en Frans Thissen, sociaal geograaf Universiteit Amsterdam, pleiten in het artikel “Het Vlaamse platteland als woondorpennetwerk” voor meer samenwerking tussen gemeenten als oplossing voor het leefbaarheidsprobleem.

 

Een dergelijk netwerkperspectief biedt gemeenten mogelijkheden om te ontsnappen aan de verstikkende concurrentie om bewoners en voorzieningen en stimuleert ons leefbaarheid ook te bekijken op een hoger schaalniveau. Dit verschuift de aandacht van het ontwikkelen van eigen voorzieningen naar het ontwikkelen van synergiën en complementariteit en het verplicht gemeenten ook de nadruk te leggen op bereikbaarheid en verbindingen.

 

Lees het volledige artikel In Lokaal april 2015, p. 52 - 53.