Typologie van dorpen, anno 1963

Geschreven op 23 februari 2017

 

Droog Haspengouw en het grootste deel van West-Vlaanderen typeren zich door geconcentreerde dorpen. Voor het overige zijn het stratennet- en streepdorpen.

 

Wie lintbebouwing ziet als ruimtelijke uitdaging - volgens een schatting in Vlaanderen 4600 tot 6000 km (2012, Wouters) - heeft met deze kaart een historische referentie.

 

Originele kaart: 1/500 000, kaartblad 27, Atlas van België.

 

Opgesteld in 1963 door professor Marguerite Lefèvre op basis van haar doctoraat “L’Habitat rural en Belgique” (Sorbonne, 1925).

Bij de kaart hoort een begeleidende tekst.