Diversiteit verhoogt levendigheid van dorpen

Geschreven op 05 oktober 2017

 

In de documentaire Citizen Jane: Battle for the City staat het leven van de auteur en activiste Jane Jacobs (1916 – 2006) centraal. Zij schreef in 1961 het spraakmakend werk The Death and Life of Great American Cities gebaseerd op haar observaties in de levendige buurten van NYC.

 

Haar kritiek op de planners was hard. Zij vernietigden volgens haar het leven op de straat door te veel auto’s toe te laten en teveel steriele hoogbouw en functiescheiding in te brengen.

 

Jacobs propageerde vier principes van diversiteit die nu in alle handboeken stedenbouw staan:

  • Functiemenging
  • Kleinere bouwblokken
  • Mix van oude en nieuwe gebouwen
  • Concentratie

Gelukkig dringen haar ideeën langzaam door bij de beleidsmakers. Zo hebben we de mensvriendelijke inrichting van de stads- en dorpscentra te danken aan haar stelling “‘Steden zijn voor mensen, niet voor auto’s”. 

 

Foto: Cover Nederlandstalige uitgave van haar boek. De dame met de witte handschoenen is Jane Jacobs.