De Woondroom

Geschreven op 18 december 2017

 

Een Vlaming is bereid om in de file te staan in ruil voor een vrijstaand huis met een eigen tuin. Aan de hand van het dorp Zaffelare demonstreert Hans Leinfelder (Hoogleraar Ruimtelijke Planning KU Leuven) hoezeer Vlamingen bij hun woonkeuze zich amper laten leiden door bereikbaarheid of voorzieningenniveau van die plaats, maar wel door de beschikbare ruimte. 

 

'Vlamingen willen minder files, minder fijnstof en meer open ruimte maar ze hebben nog niet het besef dat hun eigen gedrag met die doelstellingen botst', aldus Leinfelder. 

 

Om Vlamingen te laten kiezen voor compacter wonen, stelt Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck, zijn eigen Inconvenient Truth-documentaire 'Plannen voor plaats' en een nieuw ruimtelijke ordeningsbeleid voor dat een oplossing moet bieden voor het opheffen van veel slapende bouwgronden.

 

Volgens Leinfelder werkt dat niet snel genoeg en is het onvoldoende. Er is volgens hem politieke durf nodig. 'Het politieke beleid in Vlaanderen is heel dubbel’, zegt hij. ‘Enerzijds predikt men een betonstop, maar anderzijds laat men allerlei uitzonderingen toe, waardoor men het averechtse bewerkstelligt.'

 

Bron: Volkskrant 11/12/12017

 

Eigen foto: Holsbeek, bouwgrond in het lint