Vlaams Bouwmeester kondigde trendbreuk aan

Geschreven op 09 november 2017

 

Leo Van Broeck geeft geregeld in het land zijn mening weer over de ruimtelijke ordening. Tijdens een uiteenzetting voor scholieren toonde hij een grafiek over de evolutie van het aantal inwoners ingedeeld volgens de grootte van de woonplaats.

 

Van Broeck stelde met blijdschap vast dat er minder mensen wonen in de ‘zeer kleine’ (gemiddeld 2 750 inwoners) en ‘kleine’ woonplaatsen (gemiddeld 8 000 inwoners).

 

Hij concludeerde daaruit dat de mensen kiezen voor plaatsen met een hogere densiteit waar nog wel voorzieningen zijn binnen wandelafstand.

 

Volgens de bouwmeester is deze trendbreuk het gevolg van de nieuwe beleidsvisie in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

 

Grafiek staat in de Vlaamse Profielschets, 2017 van het Agentschap Binnenlands bestuur.

 

Bron: Lezing in het Atheneum Willebroek, 19 oktober 2017.