Dorpsnetwerken anno 1980

Geschreven op 15 februari 2016

Op basis van een bevraging construeerden geografen van de KU Leuven een kaart met alle relaties tussen woonkernen.

 

Hoewel de kaart méér dan 35 jaar oud is, heeft ze zeker nog zijn waarde. Het is voorlopig de enige waar de afzonderlijke dorpen en steden te herkennen zijn.

 

Studies nadien gebruikten eerder territoria.

 

Bron: H. Van der Haegen, M. Pattyn, S. Rousseau, "Dispersion et relations de niveau élémentaire des noyaux d'habitat en Belgique, Situation en 1980", Bulletin de Statistique 1981 (5-6) (losse bijlage)

 ndz 1980 image.jpg