Vier strategieën voor kernversterking

Geschreven op 19 juli 2017

 

Maat ontwerpers onderzochten kleinstedelijk én dorps Vlaanderen.

 

Vanuit het model van het woondorp verkenden zij vier omgevingen (woonmilieu, ontsloten, voorzieningen, landschap) die typerend zijn voor het grootste deel van Vlaanderen. Elke omgeving leidt tot een verschillende strategie voor kernversterking.

 

In het besluit staan 5 tools om dorpen ‘dorps’ te houden:

  • Versterk de dragende dorpsstructuur;

  • Bundel de investeringen in een brandpunt (hub?) waar functies samenkomen;

  • Schep een duidelijk planologisch-juridisch kader voor private investeringen;

  • Bouw netwerken uit;

  • Organiseer diverse coalities.

 

 

De publicatie “Maat-ontwerpers (2017), Ontwerpend onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen” is te vinden op de website van Ruimte Vlaanderen. 

 

Foto: Still uit deelnota 3 kaartbundel, Moerzeke analysekaart (19/07/2017)