Ruimtelijke kwaliteit: compensatie voor dichtheid

Geschreven op 04 januari 2017

 

Architect en praktijkhoogleraar (TU Delft, 2003 - 2007) Rudy Uytenhaak is bekend van zijn laagbouwwoningen met hoge dichtheden in Amsterdam. Zijn stelling dat ‘een stad bruisen moet’ wil hij vanuit zijn ontwerpen en zijn onderzoek over dichtheden ondersteunen.

 

De publicatie bevat zijn observaties zoals "de paradox ‘ruimte in de dichtheid’ is het geheim van weldadige steden", gerealiseerde referenties bv. Borneo-eiland of de Bongerd, veel schema’s en kengetallen, zijn 'wetten van de dichtheid' en een essay over ruimtelijke kwaliteit.

 

Een aanrader wat betreft de lopende discussies over verdichting van stads- en dorpskernen.

 

De VRP stelt Uytenhaak's presentatie gehouden op de Werelddag van de Stedenbouw te Mechelen ter beschikking.

 

(Google Books bevat delen van de publicatie.)