Receptenboek over klimaatvriendelijke stads- en dorpskernen

Geschreven op 03 juni 2016

Bond Beter Leefmilieu stelde een ‘receptenboek’ samen waarmee gemeentes mee aan de slag kunnen om klimaatvriendelijker te worden. De provincie Vlaams-Brabant gaf de opdracht om voorbeelden en instrumenten te verzamelen. 

Het boek zet dertig recepten onder drie hoofdstukken:

  1. Locatiebeleid of waar bouwen?

  2. Regisseren van kernversterking of hoe verdichten?

  3. Ruimtelijke ordening en hernieuwbare energie.

Een greep uit de recepten: herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil, verhandelen van bouwrechten, leegstand activeren, wonen boven winkels, onderbenutte verkavelingen verdichten, gemeenschappelijk wonen, autodelen, coöperatief warmtenet.

 

Bij een toelichting door Trui Maes (BBL) viel op dat veel voorbeelden uit Gent kwamen. Eveneens opvallend was het pleidooi van Erik Grietens (BBL) om geen schrik te hebben van het instrument van de planschadevergoeding om bouwgrond te herbestemmen naar open ruimte (recept 2). Al met al maken de regels dat die vergoedingen best meevallen, wetend dat koken (of RO) met recepten zónder geld helaas een illusie is!