Vlaams-Brabant heeft beleid voor steden en dorpen

Geschreven op 15 juni 2018

 

De provincie herwerkt haar structuurplan uit 2004. Een nieuwe ruimtelijke visie is in de maak.

 

Het eerste publieke document, de kernnota,  verdeelt de menselijke activiteiten in vijf bouwstenen: steden, dorpen, randen, economisch weefsel en open ruimte.

 

Dorpen moeten een centrumrol blijven spelen voor hun omgeving. De strategie bestaat uit een netwerk van levendige kernen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kernen langs en buiten vervoerscorridors.

 

Figuur: Kernnota p. 108, perspectief op een dorp buiten de vervoerscorridor.

 

Bron: Provinciale website Vlaams-Brabant