Herbeleef de Plattelandsacademie 'Over het nut van een dorpenbeleid'

Geschreven op 25 juni 2015
 
 
 
Tijdens de Plattelandsacademie 'Over het nut van een dorpenbeleid' kwamen verschillende sprekers aan bod, elk met hun eigen invalshoek.
 
Download de presentaties en de tekeningen op www.plattelandsacademie.be