Voedselproductie nabij de dorpsbewoners

Geschreven op 14 oktober 2015

 

Een expertenteam binnen IPO formuleerde aanbevelingen om het gewone voedselsysteem aan te vullen met een lokale component. Versta: dicht bij de gebruiker. Zo een aanpak past binnen het duurzaamheidsstreven. Voedselproductie in de nabijheid vraagt minder transport, verhoogt de kennis over voedsel en geeft een verbondenheid tussen diverse mensen.

 

Het advies van IPO