Vergrijzingsgolf belangt ook dorpen aan

Geschreven op 14 augustus 2015

 

Het aantal zestigplussers zal in 2060 méér dan verdubbeld zijn tot een kleine 3,8 miljoen Belgen. Pascal De Decker, ruimtelijk planner KU Leuven, bekeek die naderende 'grijze golf' in relatie tot de huisvesting en de woonomgeving. Enkele vaststellingen:

  • vier op de tien ouderen zit in een onaangepaste woning;
  • een derde van de ouderen klaagt nu al over te weinig voorzieningen;
  • het aantal mantelzorgers neemt af;
  • zorgverstrekkers verliezen te veel tijd met de verplaatsingen.

De conclusie van het onderzoek: "Tienduizenden ouderen wonen op de verkeerde plek om zelfstandig oud te worden".

 

Onrechtstreeks een pleidooi voor beter toegankelijke steden en dorpskernen met aangepaste woningen, veilige straten en een aangename publieke ruimte.

 

Bron: De Standaard 20 juli 2015