Vademecum fietsvoorzieningen beveelt asfalt aan

Geschreven op 17 juli 2017

 

Een belangrijke drager van het lokaal mobiliteitsbeleid zijn de fietsvoorzieningen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verzamelt sinds 2002 alle informatie over de aanleg van deze voorzieningen in een vademecum: van bandenopblaasstations over ‘fietsen op rotondes’ tot winterdienst.

 

Wie het fietsgebruik in het dorp of tussen de dorpen wil promoten door de aanleg van fietsvriendelijke infrastructuur, vindt er de juiste werkwijze.

 

Zoals de minimum breedte van een fietspad (1,75 m), de beste verharding (asfalt), de kleur van een fietssuggestiestrook (geel) en de plaatsing van paaltjes op het fietspad (Niet doen! De helft van alle ongevallen zonder andere weggebruiker is te wijten aan de fietsinfrastructuur).

 

Het vademecum staat online.

 

Bron: Mobiliteitsbrief nr. 180, juni 2017

 

Eigen foto:  Fietspad of suggestiestrook? (Linden, VBR)