Onderzoekers willen ruimtelijk aangedreven woonbeleid

Geschreven op 16 september 2015

In Brussel presenteerden onderzoekers een vervolg op ‘Wonen aan de onderkant’. Hun conclusie: de woonsituatie in Vlaanderen is sinds 2005 verslechterd. Zo is 40 % van het woningbestand van een ontoereikende kwaliteit en 20 % van de huurwoningen zelfs ‘structureel ontoereikend’. Van de huurders heeft 20 % betaalbaarheidsproblemen. Bij de groep van de laagste inkomens is dit zelfs 33 %. De middenklasse en de hoger inkomensklassen profiteren het meest van de middelen van het woonbeleid door de woonbonus. De lagere inkomensgroepen kunnen hun recht op menswaardig wonen (°Vlaamse wooncode) niet hard maken.

 

De studie beveelt aan om huisvesting te zien als basisinfrastructuur waarvan de overheid de toegang, de kwaliteit en de zekerheid voor iedereen garandeert. Zo kunnen investeringen beter doorgaan in centraal gelegen grotere en kleinere plaatsen (dorpen) om collectieve winsten te boeken in de financiering van nutsvoorzieningen en distributie van diensten.

 

Bron: 8 september 2015, St-Lucas studiedag.

Website van de studiedag
Facebookpagina 'Woonnood in Vlaanderen'