Recreatief landschap creëert dorpsrand

Geschreven op 07 maart 2017

 

De bewoners van Doomkerke (900 inw.) gebruikten de methode van “Dorp Inzicht” om over de ontwikkeling van hun dorp te praten. Ze misten o.a. speelgelegenheid voor kinderen in open lucht. 

 

De gemeente Ruiselede kocht daarvoor in 2008 achter de kerk 3 ha laaggelegen en vochtig weiland. Hier kwamen de bakstenen vandaan, gebruikt in de Caroluskerk. Dit gebeurde op vraag van pastoor Carolus Doom in de helft van de 19de eeuw.

 

Het Regionaal Landschap Houtland zorgde voor een inrichtingsplan. Dicht bij de bewoning is er een  openluchttheater, (overdekte) zitgelegenheid en een speeltuin. Wat verder afgelegen is er een speelweide, graasweide, speelmoeras en een boomgaard. 

 

Het resultaat, het landschapspark Disveld, vormt een zeer toegankelijke dorpsrand en een buffer tussen de bewoning en de open ruimte.

 

Eigen foto, 2017