Puurs organiseert een ‘dorpshart’

Geschreven op 09 augustus 2016

Een centrale ontmoetingsplaats met zitruimte, fietsenstalling en groen; ruimte voor nieuwe horeca, winkels, appartementen; een openbaar park met speelplein voor de kleinsten; een ondergrondse parking; gezinswoningen met een groendak…

dat alles is het resultaat van de dorpskernvernieuwing in Puurs sinds de eerstesteenlegging in 2010.

Dit Dorpshart van Puurs of de officiële naam van het plein, zit op een kruising van twee belangrijke verkeersassen door het dorp. Het verkeer wordt geleid langsheen eilanden waardoor er op het plein een mix ontstaat tussen de verblijfsfunctie en de verkeersfunctie.

 

Door de vernieuwing is het winkelaanbod toegenomen in de kern zodat veel inwoners met de fiets of te voet hun aankopen kunnen doen.

 

Eigen foto, 9/08/2016

 

Bron: Recepten voor kernversterking, BBL, Vlaams-Brabant (2016)