Publicatie: Dichtbij huis

Geschreven op 04 februari 2016

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht.

 

Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers onderzochten het belang van lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen.

 

Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving . Naarmate bewoners van buitengebieden en kleine dorpen (<3000 inwoners) meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken.

 

Downloaden publicatie op Sociaal en Cultureel Planbureau, Nederland