Geert Noels pleit voor herwaardering dorps- en stadskernen

Geschreven op 12 augustus 2015

 

Geert Noels, Econopolis, in een opiniestuk (De Morgen 12.08.2015):

“De gevolgen (van lintbebouwing) zijn maatschappelijk, economisch en ecologisch rampzalig: duurder openbaar vervoer, congestie, verkeersonveiligheid, slechtere energie-efficiëntie van onze huizen, vervreemding en een krimpend natuurbestand.”

 

“In feite zou ons land een groot afbraakprogramma moeten opzetten, gespreid over meerdere decennia. Een gecontroleerd uitdoofscenario van ‘wildbouw’ en de herwaardering van dorps- en stadskernen. Dat zou onze bouwers heel wat nieuwe opdrachten kunnen geven en ons land efficiënter maken voor de grote uitdagingen: energie, milieu, vergrijzing en mobiliteit."