Paalonline.be

Geschreven op 04 mei 2015

Een online ontmoetingsplaats voor het hele dorp.

Na het verdwijnen van de cultuurraad in Paal, begonnen vrijwilligers met een website. Paalonline.be is een flink uit de kluiten gewassen website met heel wat trouwe volgers; één op elke drie dorpelingen wordt bereikt. Het redactiecomité bestaat uit vijf personen.

 

Hun missie: “Paalonline gaat er van uit dat dorpen, als concrete leefgemeenschappen, ook vandaag belangrijk zijn en dat in de toekomst zullen blijven, niet alleen om cultuurhistorische redenen maar vooral ook als geschikt kader voor een toekomstgerichte lokale maatschappijopbouw. Paalonline wil deze dorpsontwikkeling mee ondersteunen door de creatie en het onderhoud van een eigen, onafhankelijke, website en door het organiseren van een aantal aan deze website gerelateerde activiteiten.”

 

Ga eens een kijkje nemen op : www.paalonline.be