Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen breidt uit

Geschreven op 17 september 2015

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, promotor van de methode DORP inZICHT, kreeg van bewonersplatforms de vraag naar ondersteuning. Een aparte vzw werd hiervoor in 2013 opgericht.

 

In Nederland vonden zij inspiratie. Elke provincie heeft daar een vereniging voor kleine kernen, overkoepeld door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.

 

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw wil lokale bewonersgroepen die actief zijn op het platteland en die de belangen van plattelands- en dorpsontwikkeling opnemen, helpen.

Vlaams minister Schauvliege subsidieert de vereniging als ze haar werkterrein uitbreidt.