Ondersteuning woningdelen in Vlaams-Brabant

Geschreven op 26 juli 2016

Nieuwe woonvormen duiken op: zorgwonen, co-wonen, woongroep, cohousing, leefgemeenschap. Ze illustreren dat naast de rijwoning, de vrijstaande woning en het appartement andere maatschappelijke trends over wonen in opmars zijn.

 

Op het eerste zicht zijn ze positief wat betreft het tegengaan van vereenzaming en isolatie, de betaalbaarheid en het mobiliteitsvraagstuk. Woningdeelprojecten helpen ook bij het bevorderen van de klimaatneutraliteit en in sommige gevallen is het een oplossing voor in onbruik geraakt patrimonium.

 

De provincie Vlaams-Brabant verstrekt informatie hierover en wil de lokale besturen helpen bij de uitvoering van projecten. 

 

 

Foto: Herbestemming van de vierkantshoeve ‘Het Molenhof’ in Holsbeek naar 9 wooneenheden, wordt uitgebreid met 9 nieuwbouwwooneenheden en een semi-publieke groene buitenruimte (eigen foto)

 

 

Bron: Brochure woningdelen in Vlaams-Brabant (downloadbaar)