Met de fiets naar de winkel?!

Geschreven op 07 augustus 2015

 

Het Instituut voor mobiliteit van de Universiteit Hasselt onderzoekt de woon-winkelverplaatsingen. Consumenten gaan massaal op dezelfde ogenblikken winkelen en nemen hiervoor meestal de auto. Dit leidt tot congestie op parkings en op het omliggende wegennet, wat ook het voorbijgaand verkeer hindert.

 

De Standaard (5/8/2015) bericht over de eerste resultaten van de Limburgse studie. Deze wijzen uit dat maar één derde van de verplaatsingen om te gaan winkelen op een duurzame wijze afgelegd wordt. Zelfs voor zeer korte verplaatsingen van minder dan een kilometer grijpt men in 35 pct van de gevallen naar de autosleutels. In de Vlaamse rand rond Brussel wordt er zelfs helemaal niet naar de winkel gefietst. In het algemeen zijn de 55-plussers de beste leerlingen van de klas.
 

Na deze nulmetingen organiseerde het projectteam een aantal acties om de consumenten te sensibiliseren en te overtuigen om hun verplaatsingsgedrag aan te passen. Hiervoor werden er in april 8.000 gratis tickets voor het openbaar vervoer uitgedeeld en konden de bezoekers aan de winkels (elektrische) fietsen en fietskarren testen.

 

In het najaar vindt er een tweede meting plaats op dezelfde locaties. Daarna kunnen de effecten van de gevoerde acties duidelijk in kaart gebracht worden. Na de analyse en publicatie van de resultaten willen de onderzoekers de succesvolle concepten opschalen naar heel Vlaanderen.

 

Lees meer over het Instituut voor Mobiliteit