Toerisme opgenomen in dorpsvisie Terherne

Geschreven op 11 augustus 2015

 

Het Friese Terherne ontvangt, sinds het themadorp werd rond de jeugdboekenserie De Kameleon, een grote stroom bezoekers. Op verschillende historische locaties in het dorp hing men bijvoorbeeld QR-codes op voor de toeristen die zo rechtstreeks op hun tablet of mobiele telefoon informatie konden zien.

 

In hun dorpsvisie ‘Bewoners Terherne 2013’ wijst het dorp op het feit dat de vele voorzieningen voor toeristen ook ten goede komen aan de bewoners. Jongeren zijn nu meer van plan in het dorp te blijven wonen en ook het nabuurschap wordt positief beïnvloed.

 

Door bewoners een gezamenlijk verhaal te geven over hun woonplek, kan je dus een proces in gang zetten waardoor de lokale eigenheid en de band met het dorp vergroot.

 

Referenties :

Lotte Vermeij (2015) Dichtbij Huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Terherne op‘e helling. De dorpsvisie van Terherne. (2012)