Klimaatneutrale gemeenten en kernversterking

Geschreven op 05 november 2015

 

Op http://www.kernversterking.be/hefbomen-voor-kernversterking staan de hefbomen waarmee lokale besturen aan de slag kunnen om in de toekomst het aantal verplaatsingen te reduceren.

 

Er is aandacht voor een nabijheidslogica, de inzet van het uitvoerend ruimtelijk beleid en een collectieve aanpak voor hernieuwbare energie.

 

Wie wil kan nog deelnemen aan de workshops in Brussel.

 

Info bij Bond Beter Leefmilieu, 02 282 17 48, jessika.de.lille@bblv.be