Het dorp, de kerk en het kerkhof

Geschreven op 16 juli 2018

 

Meestal is de kerktoren beeldbepalend in het silhouet van een dorp. Even karakteristiek is het kerkhof aan de voet ervan.

 

Sinds 2004 moet de gemeente zorg dragen voor de historisch waardevolle graftekens waardoor deze ruimte vele betekenissen krijgt.

 

Naast zijn hoofdfunctie van dodenbegraving, in de meeste gemeenten evenwel gecentraliseerd op een begraafplaats buiten het dorp, draagt deze oude dodenakker bij aan de landschappelijke en erfgoedwaarden in het dorp.

 

De groei van advies- en studiebureaus is tekenend.

 

Verschillende erfgoedcellen zoals CO7, TERF en WINAR hebben funerair* erfgoed als prioriteit. Zij publiceerden al draaiboeken en organiseren opleidingen.

 

Leader projecten in o.a. Vlaamse Ardennen (2011) of Meetjesland – Schelde – Leie (2017) werken aan bewustwording en kennisverspreiding.

 

 

Eigen foto: kerkhof in Boekhout (LIM).

 

Bemerk de muur achteraan, verplicht sinds het Edict van keizer Jozef II (1784) om de dieren buiten te houden.

 

*‘funus’, Lat. voor 1 dood 2 begrafenis