Herselt hertekent zijn woonkernen

Geschreven op 22 december 2017

 

Het gemeentebestuur (ANT) heeft een Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Woonkernen’ voorbereid. De gemeente van 14.000 inwoners telt vier woonkernen (dorpen) waaronder Herselt en Ramsel, en één gehucht.

 

Het RUP behandelt enkel de woongebieden, de woonuitbreidingsgebieden en de landelijke woonlinten. Het is de bedoeling om juridisch afdwingbare regels op te stellen over hun verdichting en het toelaten van meergezinswoningen, bijvoorbeeld het aanduiden van een zone waar kernversterkend beleid mogelijk is.

 

In voorbereiding op dit RUP werden de bewoners betrokken. Kinderen op school konden mee tekenen. Bewoners kregen duiding via informatiemomenten en een begeleide wandeling.

 

Per woonkern was er ook een wandelbrochure beschikbaar met informatie en te beantwoorden vragen.

Of de kapelletjes langs de route als waardevol moeten beschouwd worden? Of de woningen minstens 6 m breed moeten zijn? Enzovoort. Alle ingezonden antwoorden werden opgeteld en behandeld als ‘inspraak’.

 

Eigen foto: wegwijzer naar twee woonkernen

 

Bron: Bekendmaking openbaar onderzoek, De Standaard 20 december 2017 en gemeentelijke website