Herinrichting van een doortocht met participatie

Geschreven op 08 oktober 2015

 

De herinrichting van de gewestweg N50 door Hille is sinds 2014 bezig. Uitvoerders zijn de gemeente, AWV en Aquafin. De kern is historisch ontstaan op de steenweg Brugge – Kortrijk en bevat winkels, café’s, een basisschool met 210 leerlingen en de Sint-Jozefskerk uit 1964. Aansluitend ligt ten zuiden een bedrijventerrein van 70 ha, in oppervlakte vergelijkbaar met de woonkern zelf.

 

Inwoners en handelaars werden ingelicht via informatievergaderingen en betrokken via themarondes en een klankbordgroep. Om te communiceren met de volledige bevolking werkte de gemeente samen met Mobiel 21 en de bereikbaarheidsadviseur van Unizo.

 

Voorstelling van het project

 

Bron: VVSG, website Wingene