Groot buurtenonderzoek van Infopunt Publieke Ruimte

Geschreven op 23 januari 2017

 

Met het Groot Buurtenonderzoek peilt Infopunt Publieke Ruimte naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Het is de eerste keer dat er een gebiedsdekkende bevraging gebeurt in alle Vlaamse steden en gemeenten. Door het hoge aantal respondenten (2600) is het onderzoek een realistische indicator voor wat er op dit moment in heel wat Vlaamse buurten leeft.
 

Zo blijkt dat er een grote rol is weggelegd voor de buurtverenigingen. Verkeersveiligheid komt duidelijk naar boven als een belangrijke factor voor de tevredenheid van bewoners. Het type buurt beïnvloedt maar heel beperkt de mening van de respondent. 
 

Een overzicht van alle resultaten lees je in het volledige artikel.
 

Foto : Een speelstraat in de Unitaswijk, Deurne. Infopunt Publieke Ruimte.