Godsheide start met participatie

Geschreven op 15 december 2017

 

Godsheide (LIM) bij Hasselt is een dorp van 3.000 inwoners met een sterke identiteit. Door de afbakening van het stedelijk gebied Hasselt (2014) kreeg deze kern als taak met 200 wooneenheden uit te breiden.

 

Twee projectontwikkelaars voorzagen een ‘greenfield’ ontwikkeling. De bewoners vreesden de grootschaligheid. Twee actiecomités gingen de dialoog aan.

 

Het stadsbestuur stelde een leefkwaliteitsplan op en engageerde zich in 14 punten om de leefbaarheid in Godsheide te garanderen o.a. door het aanstellen van een ‘minder hinder’ ambtenaar en door de projectontwikkelaars 2.500 euro te doen betalen per wooneenheid.

 

Engagement 11 betreft de organisatie van participatie, ‘werken aan wijken’ genoemd. Vier werkgroepen bespreken de mobiliteit, het parkeerbeleid, de brugverbinding over het kanaal en de rol van de verenigingen in de publieke ruimte.

 

Eigen foto: startvergadering 14 december 2017