De Tien werken

Geschreven op 23 november 2016

De Suikerstad legde samen met haar inwoners een intensief participatietraject af. Tijdens interactieve brainstormsessies, de 'Tienenlabs' , staken meer dan 100 Tienenaars de koppen bij elkaar. Samen beantwoordden zij vragen als : wat kunnen we zelf ondernemen om onze stad nog meer leefbaar en bruisend te maken? Welke beloftes kunnen we vandaag doen aan onze kinderen om ze te laten opgroeien in een leuke en hippe stad? 

 

De sessies resulteerden in 'De Tien Werken voor meer Tienen'. Tien actiepunten, die de volgende jaren in het beleidsplan van de stad Tienen verweven worden en waarrond de Tienenaars ook zelf de handen uit de mouwen zullen steken.

 

In september pakte men bovendien uit met een opvallende communicatiecampagne met tien 10-jarige Tienenaars als uithangbord.

 

BRON : https://detien.tienen.be/