Beslist mee - beter beslissen

Geschreven op 14 december 2016

In 2011 publiceerde Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen de dubbelbrochure Beslist Mee Beslissen (voor dorpsbewoners) en Beslist Beter Beslissen (voor lokale bestuurders). Daarmee wilde men de verschillende ervaringen met dorpsparticipatie in West-Vlaanderen vatten: dorpskernvernieuwingen, bewonersgroepen, DORP inZICHT-oefeningen en uitwisselingstafels met inspraakambtenaren uit alle landelijke hoeken van de provincie West-Vlaanderen.

 

Bijzonder is dat er niet alleen een catalogus van die dorpsparticipatie-experimenten werd aangelegd, maar dat Karolien Dezeure ook zorgde voor een theoretisch kader en dat er telkens ook tips en valkuilen volgden. Catalogus, analyse èn handleiding in één!

 

 

De publicatie leidde ook tot een website, www.participatiewordtgesmaakt.be èn tot een bordspel voor dorpsbewoners.