“Dorpsarchitectuur zoals we ze graag zien”

Geschreven op 30 januari 2018

 

Met de bovenstaande quote eerde de jury van de Vlaams-Brabantse architectuurprijs 2017 de winnaar. Architectenbureau A2D ontwierp op een braakliggend perceel drie bouwblokken dwars op de twee straten die de site begrenzen.

 

Het woonproject is een goed voorbeeld van kernversterking in een dichtbebouwde dorpskern. Naast woongelegenheden voor ouderen en jongeren komt er ook ruimte vrij voor zowel de bewoners als de buurt.

 

De bouwheer van de 38 appartementen en 7 grondgebonden woningen is de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

 

 

Beeld: website A2D 

 

 

Bron: VAI (Vlaams Architectuur Instituut) en De Standaard, 29/01/2018