Kruidenier-herberg ’t één of ’t ander is centrum dorpsleven

Geschreven op 07 maart 2017

 

Met zijn 1100 inwoners is Schuiferskapelle het kleinste dorp in de West-Vlaamse gemeente Tielt. De familie D’hont opende er in 2014 een gezellig café, annex dorpswinkeltje. De juiste mens, op de juiste tijd, op de juiste plaats is vaak het begin van een mooi verhaal. Zo ook voor ’t één of ’t ander.

Actief dorp

Dorpsraad Schuiferskapelle werd in 1996 opgericht. Voorzitter Klaas Carrette en bestuursleden Luc en Rita Ranson lichten de werking toe: “Het bewonersplatform betrekt de dorpsbewoners actief bij de organisatie van het dorpsleven. Wij onderhouden ook goede contacten met het stadsbestuur. Via een collectieve vraag of reactie, krijg je meer zeggenschap.”  
 

Eigen foto: Klaas, Rita en Luc van het bewonersplatform, samen met Leander en Patrick van 't een en 't ander.
 

Via de werkgroep feesten organiseert het bewonersplatform activiteiten als de junikermis en de dorpsfeesten. Verder faciliteren ze de school, de verenigingen en de wijkcomités om dorpsevenementen op poten te zetten. Leven brengen in het dorp is één, maar men wil ook meer inspraak voor de dorpsgemeenschap. Via de werkgroepen leefbaarheid en infrastructuur agendeert men thema’s die leven in het dorp en brengt men de stakeholders hierrond samen. Samen constructieve en praktisch haalbare oplossingen zoeken, is steeds de opzet.

 

De dorpsraad deed in 2005 mee met de bewonersbevraging Dorp in zicht. De enquête wees o.a. uit dat er vraag was naar een winkeltje en/of ontmoetingsplek pal in de dorpskern. Een gelukkige samenloop van omstandigheden en een gezonde dosis ondernemingszin zorgden ervoor dat de verzuchtingen van de Kapelse dorpsraad enkele jaren later realiteit werden.
 

Depannage-winkeltje annex dorpscafé

Als eigenaars van een leegstand pand in de dorpskern, zochten de broers D'hont een nieuwe invulling voor  het voormalige Dexia-bankkantoor. Ze zagen het als een unieke kans voor de kinderen uit de familie om een zelfstandige activiteit op te nemen.

Starten met een zaak vergt de juiste informatie en de voorbereiding is cruciaal. Men ging op zoek naar rendabele businessideeën  en kwam in Nederland terecht. Patrick D'hont vertelt: “een winkeltje of een café kan rendabel zijn in een dorp van zo’n 1500 tot 2000 inwoners. Voor een dorp als Schuiferskapelle met 1100 mensen kozen we daarom bewust voor de combinatie van de twee. Dorpsbewoners komen nu letterlijk bij de kruidenier-herberg voor ’t een of ’t ander.”
 

Starten met een zaak, het is en blijft een gok, zeker in een kleine dorpsgemeenschap. Men blijft dan ook constant op zoek naar nieuwe manieren om rendabel te zijn.  Er zijn plannen voor het verhuur van logies en men denkt aan het beschikbaar stellen van een klein zaaltje met keuken en terras voor families, maar ook voor bedrijfsfeestjes en teambuildingen. Het café huisvest een bibpunt en er wordt samengewerkt met webshops. Klanten kunnen hun pakketje in het café laten afleveren, wanneer ze overdag niet thuis zijn. ’s Zomers rusten fietsers uit op het terras.
 

Heel wat verenigingen gebruiken het café als uitvalsbasis voor hun activiteiten. Het ligt pal in de dorpskern, is gezellig én je hoeft niet te slepen en sleuren met spijs en drank. Ook probeert men met openingsuren tussen 7u30 en 21u zoveel mogelijk volk te lokken.
 

De zoektocht binnen de administratieve mallemolen is echter niet te onderschatten. De broers beschikten gelukkig over heel wat ervaring als zelfstandige. "Volgens de regelgeving is het niet evident om tegelijkertijd een winkel en een café te zijn. Het is kiezen tussen de cao van de detailhandel of die van de horeca." getuigt Patrick.

 

Veel innovatieve ideeën, als bijv. een pop-up in je pand, zijn erg leuk, maar moeilijk in regel te krijgen. De regelgeving lijkt vaak nog niet klaar voor de ondernemende dorpsbewoner. Om rendabel te zijn in een dorp, mag je als ondernemer niet vies zijn van een nieuwe concept of een originele mengvorm. Dringend tijd om ook eens creatief naar de huidige wetgeving te kijken?
 

 

Nieuwsgierig? Ga al eens digitaal op bezoek